Presse og innsyn

Pressehenvendelser rettes til koronautvalget@jd.dep.no.

Utvalget fører løpende journal over arkivverdige dokumenter på einnsyn. Journalen publiseres ukentlig. Vi setter pris på om man benytter einnsyn.no til innsynskrav. For å finne vår postjournal anbefales det at man velger «justis- og beredskapsdepartementet» under «Filter», «Stat». Søker man da på koronautvalget får man opp våre saker.