Presse og innsyn

Koronautvalgets sekretariat ble oppløst 31. mai 2023. Ansvaret for utvalgets arkiv og saksbehandling av innsynskrav ligger nå til Justis- og beredskapsdepartementet.

Utvalget har ført løpende journal over arkivverdige dokumenter på einnsyn. Journalen publiseres ukentlig. Vi setter pris på om man benytter einnsyn.no til innsynskrav. For å finne vår postjournal anbefales det at man velger «Justis- og beredskapsdepartementet» under «Filter», «Stat». Søker man da på koronautvalget får man opp våre saker.

Pressemeldinger

Pressemelding i forbindelse med overlevering av Koronautvalgets rapport til Statsministeren

Engelsk oversettelse av pressemeldingen

Nordsamisk oversettelse av pressemeldingen

Lulesamisk oversettelse av pressemeldingen

Sørsamisk oversettelse av pressemeldingen