Kontakt

Henvendelser til utvalget sendes til : Koronautvalget@jd.dep.no.

Alle henvendelser til utvalget vil bli lest. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning til å svare på innspill eller gå inn i diskusjoner rundt innspill som kommer inn til utvalget.

Utvalget er omfattet av offentleglova og arkivloven. Det vil si at henvendelser vil bli arkivert og at hvem som helst kan be om innsyn i henvendelser som sendes inn til utvalget. Opplysninger som er omfattet av taushetsplikt etter offentleglovas §13.1 vil ikke bli gitt ut.

Sekretariatet

Joakim Bakke (sekretariatsleder)

Benedicte Mørkved Larsen

Marius Monsrud

Ingrid Hjort

Janicke Weum

Simeon Eriksen