Om utvalget

Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Utvalget leverer sin rapport 2. juni til statsministeren. Pressekonferansen kan følges her.

31. mai 2023 ble Koronautvalgets sekretariat oppløst. Denne nettsiden vil ikke bli oppdatert og henvendelser til sekretariatet etter 31. mai vil ikke bli besvart.