Møter og aktiviteter

Gjennomførte utvalgsmøter og studieturer

20 juni 2022 – første utvalgsmøte

Agenda

 1. Oppstart og presentasjon av utvalget og sekretariatet
 2. Praktisk informasjon
 3. Intern arbeidsform, fremdrift og forventningsavklaringer
 4. Gjennomgang av mandatet
 5. Ekstern kommunikasjon
 6. Oppsummering

24. august 2022 – andre utvalgsmøte

Agenda

 1. Samtale med tidligere kommisjonsleder Stener Kvinnsland og medlem Rune Jakobsen
 2. Presentasjon fra FHI
 3. Avklaringer
 4. Presentasjon av rapporten Holden-IV
 5. Foreløpig diskusjon om hovedtemaer/disposisjon for rapporten
 6. Oppsummering

12. september 2022 – tredje utvalgsmøte

Agenda

 1. Presentasjon fra Helsedirektoratet
 2. Gjennomgang og diskusjon av utkast til disposisjon og vurderingskriterier
 3. Oppsummering og avslutning

22.-23. september 2022 – studietur til Stockholm

Agenda 22. september

 1. Orientering om det svenske forvaltningssystemet ved Norges ambassadør til Sverige
 2. Møte med Mats Melin, tidligere leder for den svenske Coronakommisjonen
 3. Møte med kanseliet för krishandtering
 4. Møte med Socicalstyrelsen
 5. Møte med European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Agenda 23. september

 1. Møte med Stockholm stad
 2. Møte med Folkhälsomyndigheten
 3. Møte med Socialdepartementet
 4. Intern oppsummering av besøket

31. oktober – 1. november 2022 – fjerde utvalgsmøte

Agenda 31. oktober

 1. Godkjenning av referater og agenda
 2. Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet
 3. Juridisk kriseberedskap. Presentasjon.
 4. Gjennomføring av intervjuer
 5. Gjennomgang av temanotater

Agenda 1. november

 1. Gjennomgang av utkast til disposisjon
 2. Gjennomgang av kap. 3
 3. Gjennomgang av kap. 4
 4. Oppsummering og avslutning

29. november 2022 – femte utvalgsmøte

Agenda

 1. Godkjenning av referat og agenda
 2. Presentasjon fra FHI: Status for kunnskap om pandemiens påvirkning på barn og unge
 3. Presentasjon fra FHI: Status for kunnskap om pandemiens effekt på befolkningens psykiske helse
 4. Innlegg fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk Studentorganisasjon: Barn og unges situasjon under pandemien
 5. Kort gjennomgang av temanotat
 6. Gjennomgang av intervjuguider

13. januar 2023 – sjette utvalgsmøte

Agenda

 1. Godkjenning av referat og agenda
 2. Presentasjon fra Elevorganisasjonens tidligere ledere under koronapandemien
 3. Gjennomgang av utkast til kapitler
 4. Oppsummering og avslutning

9.-10. februar 2023 – syvende utvalgsmøte

Agenda 9. februar 2023

 1. Godkjenning av referat og agenda
 2. Gjennomgang av kapitler

Agenda 10. februar 2023

 1. Gjennomgang av kapitler
 2. Administrative saker
 3. Oppsummering og avslutning